<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cruellement  
phó từ
  • tàn bạo, tàn ác, độc ác
đối xử tàn bạo với ai
hành động độc ác
  • tàn nhẫn, dữ dội
mắng tàn nhẫn
đau đớn dữ dội
phản nghĩa Doucement , humainement , tendrement
  • (thân mật) hết sức
nó hết sức quấy gầy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt