<
Trang chủ » Tra từ
crowd  
[kraud]
danh từ
 • đám đông
bị lạc trong đám đông
 • (thông tục) bọn, lũ, nhóm, tụi, cánh
 • đống, vô số
đống giấy
 • crowd of sail (hàng hải) sự căng hết buồm, sự căng nhiều buồm
   • anh ta chẳng có gì xấu để cho thiên hạ phải để ý, anh ta cũng chẳng có gì để thiên hạ phải để nói
nội động từ
 • xúm lại, tụ tập, đổ xô đến
xúm quanh ai
 • (hàng hải) đi hết tốc độ, căng hết buồm mà đi
ngoại động từ
 • làm cho chật ních, chồng chất, nhét đầy, nhồi nhét
 • tụ tập, tập hợp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dùng áp lực đối với (ai), cưỡng bách, thúc giục; quấy rầy
dùng áp lực bắt ai làm gì, cưỡng bách ai làm gì
 • (thể dục,thể thao) làm trở ngại, cản (đối phương)
   • ùa vào, đổ xô vào, lũ lượt kéo vào
   • ùa ra, đổ xô ra, lũ lượt kéo ra
   • đuổi ra ngoài, không cho vào (vì quá đông)
bị đẩy ra ngoài không vào được vì quá đông
   • (hàng hải) giương hết buồm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt