<
Trang chủ » Tra từ
crook  
[kruk]
danh từ
 • cái móc; cái gậy có móc
 • gậy (của trẻ chăn bò); gậy phép (của giám mục)
 • cái cong cong, cái khoằm khoằm (nói chung)
mũi nó trông rõ là mũi khoằm
 • sự uốn, sự uốn cong, sự gập lại
sụ uốn gối, sự quỳ gối
 • chỗ xong, khúc quanh co
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ lừa đảo, kẻ lừa gạt
   • (từ lóng) bằng cách gian lận
ngoại động từ
 • uốn cong, bẻ cong
nội động từ
 • cong lại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt