<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
critic  
['kritik]
danh từ
  • nhà phê bình (văn nghệ)
nhà phê bình âm học/sân khấu/văn học
  • người chỉ trích
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt