<
Trang chủ » Tra từ
crier  
['kraiə]
danh từ
  • người kêu; anh mõ, người rao (hàng, tin tức...)
  • mõ toà
  • đứa trẻ hay đòi hỏi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt