<
Trang chủ » Tra từ
create  
[kri:'eit]
ngoại động từ
  • tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo
  • gây ra, làm
  • phong tước
phong nam tước
  • (sân khấu) đóng lần đầu tiên
đóng vai (kịch tuồng) lần đầu tiên
nội động từ
  • (từ lóng) làm rối lên, làn nhắng lên; hối hả chạy ngược chạy xuôi
lúc nào cũng rối lên vì những chuyện không đâu vào đâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt