<
Trang chủ » Tra từ
cram  
[kræm]
danh từ
 • sự nhồi sọ, sự luyện thi
 • đám đông chật ních
 • (từ lóng) lời nói dối, lời nói láo, lời nói dóc
ngoại động từ
 • nhồi, nhét, tống vào
nhồi nhét thức ăn vào mồm/giấy tờ vào ngăn kéo
phòng chật ních rồi, chúng tôi không nhét thêm người nào vào được nữa
bài xã luận đầy nghẹt những câu trích dẫn
 • nhồi sọ; luyện thi (cho một học sinh)
 • nhồi, vỗ (gà, vịt cho chóng béo)
nội động từ
 • ních đầy bụng, ngốn, nhồi
 • học luyện thi, ôn thi
   • học gạo để thi
   • (từ lóng) nói dối, nói láo, nói dóc
   • học nhồi nhét (một vấn đề)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt