<
Trang chủ » Tra từ
crack  
[kræk]
tính từ
 • (thông tục) cừ, xuất sắc
tay chèo cừ
tay súng giỏi
đơn vị xuất sắc, đơn vị thiện chiến
ngoại động từ
 • quất (roi) đét đét; búng (ngón tay) kêu tanh tách, bẻ (đốt ngón tay) kêu răng rắc
 • làm nứt, làm rạn, làm vỡ, kẹp vỡ
   • làm rạn một cái tách
đánh vỡ sọ
   • làm tổn thương
làm tổn thương danh dự của ai
   • (kỹ thuật) làm crackinh (dầu hoả...)
nội động từ
 • kêu răng rắc, kêu đen đét, nổ giòn
 • nứt nẻ, rạn nứt, vỡ, gãy ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
mảnh gỗ ấy nứt ra dưới ánh nắng
chủ nghĩa đế quốc rạn nứt khắp nơi
nó bắt đầu vỡ tiếng
 • nói chuyện vui, nói chuyện phiếm
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn áp thẳng tay
   • tán dương, ca ngợi (ai)
   • vỡ nợ, phá sản
   • kiệt sức
   • khoe khoang, khoác lác, huênh hoang, nói phách
   • mở một chai rượu uống hết với ai
   • (từ lóng) đào ngạch vào ăn trộm, nạy cửa vào ăn trộm
   • nói đùa một câu
   • sáng sớm tinh mơ
   • ngày tận thế, lâu lắm
   • cơ hội may mắn
   • chắp vá, vá víu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt