<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cracher  
ngoại động từ
 • nhổ, khạc
khạc ra máu
 • (nghĩa bóng) phun ra, nhả ra, xổ ra
phun ra những lời chửi rủa
nhả tiền ra
xổ ra tiếng La tinh
 • nói trắng ra
nói trắng sự việc ra với ai
   • ho sù sụ và khạc nhổ
nội động từ
 • nhổ, khạc
khạc ra đất
 • bắn ra, phì ra
ngòi bút bắn mực
vòi nước phì ra
 • kêu ọc ọc
đài rađiô ọc ọc
   • (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) cho tiền một cách miễn cưỡng
   • oán trời
   • xỉ vả ai
   • (thân mật) rất thích
hắn rất thích uống rượu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt