<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crâne  
danh từ giống đực
 • sọ
cấu tạo của sọ
 • đầu
đầu hói, trán hói
đau đầu
nhồi vào đầu ai (cho họ hiểu)
 • (nghĩa bóng) đầu óc
đầu óc hẹp hòi
   • (thân mật) nhồi sọ
   • không có gì trong đầu cả, rất ngu đần
   • cơn phong ba trong tâm trí
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) bạo dạn; hiên ngang
vẻ hiên ngang
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt