<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
courir  
nội động từ
 • chạy
chạy bộ để giữ gìn thân hình
chạy trước ai
 • chạy đua
 • chảy
nước chảy
 • qua đi, trôi đi
thời gian trôi đi
 • đồn rằng
có tiếng đồn rằng
đồn một tin tức
   • chết
   • cố đuổi theo
   • (nghĩa bóng) chạy theo
chạy theo đồng tiền
   • khoe tài trí
   • theo đuổi một mục đích hão
   • theo tán tỉnh một người phụ nữ
   • tiến đến chỗ khánh kiệt
   • làm việc cần kíp trước
   • vội vàng động binh
   • tấn công ai
   • vội vàng, nhanh chóng
đọc nhanh chóng
   • trong hoàn cảnh hiện nay
ngoại động từ
 • đuổi theo
đuổi theo một con hươu
 • chạy đua
chạy đua một trăm mét
 • chạy khắp, đi khắp
chạy khắp nông thôn
 • năng lui tới
năng lui tới rạp hát
 • bị đe doạ bởi
bị một mối nguy hiểm lớn đe doạ
 • ra công tìm kiếm; chạy theo
chạy theo công danh
 • (thông tục) làm cho chán, làm phiền
nó cứ kể lể làm cho tôi chán quá
   • trốn lên bộ chơi (nói về thuỷ thủ)
   • bắt cá hai tay
   • tầm thường quá; đâu chẳng có
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt