<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
couleur  
danh từ giống cái
 • màu, sắc
màu nhạt
màu tóc
nghiền màu
xe màu đỏ
không màu
 • màu sắc
màu sắc chính trị của một tờ báo
màu sắc địa phương
lời văn không màu sắc
 • (đánh bài) (đánh cờ) hoa (của con bài)
xướng hoa chủ bài
 • ( số nhiều) màu huy hiệu; màu cờ; cờ
kéo cờ lên
 • (thường số nhiều) sắc mặt, thần sắc
tái mặt đi
biến sắc (mặt)
 • (thân mật) vẻ bề ngoài
   • (nghĩa bóng, thân mật) muốn nói gì thì nói đi
   • chịu đựng nhiều thử thách và nhiều cay đắng
   • nói xấu ai về mọi mặt
   • làm cho ai khốn khổ trăm chiều
   • phán đoán liều lĩnh, mù quáng
   • người da màu
   • chín vàng (bánh nướng, thịt kho...)
   • bắt đầu rõ chiều hướng
việc bắt đầu rõ chiều hướng
   • lấy cớ là
tấn công với cớ là để tự vệ
   • quá lạc quan
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt