<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
could  
[kud]
động từ khiếm khuyết, thể phủ định là could not , rút gọn thành couldn't
  • thời quá khứ của can
  • chỉ sự cho phép
tôi dùng máy điện thoại của anh được không?
tôi dùng xe đạp của nah được không?
tuần tới tôi quay trở lại được không?
  • thể hiện yêu cầu
thứ sáu chị trông hộ cháu cho chúng tôi được không?
trước khi ra về, cô đánh máy thêm một bức thư được không?
  • thể hiện kết quả
tôi khổ đến nỗi có thể khóc được
  • bày tỏ khả năng
tôi cho là cậu có lẽ đúng đấy
Vợ tôi nằm bệnh viện - có thể đẻ bất cứ lúc nào
Đừng lo - có lẽ chúng chỉ quên gọi điện thoại thôi
Phải có người nào đó mở chuồng - con sư tử không thể tự nó thoát ra được
thì ít nhất anh cũng có thể gửi một cái thiếp đi
  • gợi lên đề nghị
chúng ta có thể viết thư cho ông hiệu trưởng
anh vẫn có thể gọi thử số điện thoại nhà riêng của ông ấy
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt