<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coude  
danh từ giống đực
 • khuỷu tay
chống khuỷu tay lên bàn
nhúng tay xuống nước đến tận khuỷu
 • khuỷu tay áo
 • (chỗ) khuỷu
những khuỷu Sông Hồng
ống hai khuỷu
   • gần nhau
làm việc gần nhau
   • sát cánh nhau, tương trợ nhau
   • tay chống ngang hông, chống nạnh
   • may nới ra (để khỏi chật quá)
   • hích tay một cái (để kín đáo gợi sự chú ý)
   • (thân mật) để tôi yên
   • (thân mật) nốc nhiều rượu
   • năng lượng, năng lực
   • (mỉa mai) lên mặt làm bộ
   • (thông tục) lầm to
   • bênh vực lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau
   • trong thời gian chờ đợi
bỏ hồ sơ sang một bên (chưa giải quyết)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt