<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
couche  
danh từ giống cái
 • lớp, tầng
lớp sơn
lớp đất sét
một lớp tuyết dày
 • (nông nghiệp) luống, luống ủ
 • tầng lớp
tầng lớp xã hội
 • lót (trong tã lót em)
 • ( số nhiều) sự sinh đẻ, sự ở cữ
ở cữ
 • (thơ ca) giường nằm
ngủ chung với ai
   • ngớ ngẩn, ngốc nghếch
   • sự thấy tháng lại sau khi đẻ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt