<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cou  
danh từ giống đực
 • cổ
(có) cổ dài
thắt ca vát vào cổ
cổ chim
cổ chai
   • đánh chết ai, hãm hại ai
   • (thông tục) uống (đồ trong chai)
   • cổ thiên nga (cao mà mềm mại)
   • chặt đầu, cắt cổ
   • đến tận cổ, ngập đầu
mắc nợ ngập đầu
   • tự do phóng túng
   • trong cảnh tù tội; trong cảnh nhục nhã
   • treo cổ ai
   • vắt chân lên cổ mà chạy
   • ôm hôn ai nhiệt tình
   • ở vào tình thế bất lợi
   • kết hôn
   • chết; bị thương nặng
   • thua thiệt; thảm hại
   • vặn cổ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt