<
Trang chủ » Tra từ
costume  
['kɔstju:m]
danh từ
  • quần áo; y phục; trang phục
Quần áo dân tộc; quốc phục
Người Xcốtlen trong y phục vùng cao
Quần áo mặc khi trượt tuyết
Vở kịch/tuồng có y phục lịch sử
Mọi người mặc trang phục lịch sử để đi diễu hành
  • bộ quần áo của phụ nữ (váy và áo choàng ngắn cùng một thứ vải)
      • Buổi khiêu vũ cải trang
      • Nữ trang làm bằng những hạt ngọc nhân tạo; nữ trang giả
ngoại động từ
  • mặc quần áo cho
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt