<
Trang chủ » Tra từ
corps  
[kɔ:r]
danh từ, số nhiều vẫn là corps
  • (quân sự) lực lượng quân đội từ hai sư đoàn trở lên; quân đoàn
Quân đoàn 6
  • một trong những ngành kỹ thuật của một quân đội
ngành quân y hoàng gia
  • nhóm người liên quan đến một hoạt động riêng biệt
Ngoại giao đoàn
giới báo chí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt