<
Trang chủ » Tra từ
corner  
['kɔ:nə]
danh từ
 • góc (tường, nhà, phố...)
góc phố
bắt phạt đứa trẻ đứng vào góc tường
 • lối rẽ; khúc quanh
 • nơi kín đáo, xó xỉnh; chỗ ẩn náu, chỗ giấu giếm
làm giấu giếm, làm lén lút
 • nơi, phương
từ khắp mọi nơi trên thế giới; từ bốn phương trời
khắp bốn phương trời
 • (thương nghiệp) sự đầu cơ, sự lũng đoạn thị trường
làm một chuyến đầu cơ lúa mì lớn
 • (thể dục,thể thao) quả phạt góc
   • đi tắt
   • được ai yêu mến
   • dành cho ai một cảm tình đặc biệt; có cảm tình với ai, yêu mến ai
   • (quân sự), (thông tục) chỗ nguy hiểm, chỗ chiến sự xảy ra ác liệt
   • liếc ai, nhìn trộm ai
   • nơi nguy hiểm
   • hoàn cảnh khó khăn
   • rẽ, ngoặt
   • (nghĩa bóng) vượt qua nơi nguy hiểm, vượt qua giai đoạn khó khăn
ngoại động từ
 • đặt thành góc, làm thành góc
 • để vào góc
 • dồn vào chân tường, dồn vào thế bí
 • mua vét (để đầu cơ, lũng đoạn thị trường)
mua vét hết hàng ở thị trường
nội động từ
 • vét hàng (để đầu cơ)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt