<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coquin  
tính từ
  • ranh mãnh
đôi mắt ranh mãnh
danh từ giống đực
  • kẻ ranh mãnh
  • (đùa cợt) nhãi ranh
thằng nhãi ranh nhà tôi
  • người tình, người yêu
đó là người tình của bạn tôi
  • (từ cũ, nghĩa cũ) đồ đểu giả, đồ vô lại
      • (thân mật) oái oăm thay!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt