<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cope  
[koup]
danh từ
  • (tôn giáo) áo lễ
  • (nghĩa bóng) bầu, vòm; áo khoác, màn
trong lúc màn đêm, thừa lúc đêm tối
  • nắp khuôn đúc
  • (kỹ thuật) cái chao, cái chụp
ngoại động từ
  • khoác áo lễ (cho giáo sĩ)
  • xây vòm
  • xây mái (một bức tường)
nội động từ
  • ( + over ) lồi ra (như) phần trên cùng của tường
  • ( + with ) đối phó, đương đầu
đương đầu với những khó khăn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt