<
Trang chủ » Tra từ
conversation  
[,kɔnvə'sei∫n]
danh từ
chuyện trò yên tĩnh với một người bạn
ông ấy say sưa chuyện trò với các đồng nghiệp của mình
  • (pháp lý) sự giao cấu; sự giao hợp
( (viết tắt) crim. con. ) tội thông dâm, tội ngoại tình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt