<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
controller  
[kən'troulə]
Cách viết khác : comptroller [kən'troulə]
danh từ
  • người kiểm tra, người kiểm soát
  • quản gia, quản lý, trưởng ban quản trị (bệnh viện, trường học, doanh trại quân đội...) ( (cũng) comptroller )
  • (kỹ thuật) bộ điều chỉnh (nhiệt độ, áp lực, tốc độ của máy...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt