<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contre  
giới từ
 • sát với, chạm vào
nhà anh ấy sát với nhà tôi
dựng thang (chạm) vào tường
 • chống, ngược, trái
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
chống lại án tử hình
bơi ngược dòng
hành động trái với tập quán
hoàn toàn trái với sự chờ đợi
trái với vẻ bề ngoài
vắc-xin phòng (chống) bệnh dại
 • đổi lấy
đổi đồng hồ của mình lấy cái khác
   • (thể thao) cuộc đua tính giờ
   • trứng chọi với đá
   • đụng phải một việc khó quá
phó từ
 • sát vào
nắm lấy bao lơn cầu thang và dựa sát vào đấy
 • chống
bỏ phiếu chống
   • ngay tại đây, ở đây
   • trái lại, ngược lại
   • gần kề, sát bên
danh từ giống đực
 • cái trái (lại), điều trái
cân nhắc điều phải điều trái, cân nhắc lợi hại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt