<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contrat  
danh từ giống đực
  • hợp đồng, giao kèo, khế ước
hợp đồng mua bán
hợp đồng lao động
hợp đồng bảo hiểm
hợp đồng ưng thuận
những điều khoản của một bản hợp đồng
soạn thảo một hợp đồng
kí một bản hợp đồng
thực hiện hợp đồng
huỷ hợp đồng
  • sự thoả thuận
sự thoả thuận song phương
sự thoả thuận miệng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt