<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contraprop  
['kɔntrəprɔp]
danh từ
  • (kỹ thuật) cánh quạt ngược cùng trục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt