<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contralto  
[kən'træltou]
danh từ
  • (âm nhạc) giọng nữ trầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt