<
Trang chủ » Tra từ
considering  
[kən'sidəriη]
giới từ & liên từ
  • xét về (thực tế mà); tính đến
xét về tuổi tác thì bà ta là người rất năng nổ
nếu xét là anh ta chỉ mới bắt đầu thì anh ta biết khá nhiều về cái đó
xét ra (dù hoàn cảnh không thuận lợi) thì anh ta đã làm rất tốt
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt