<
Trang chủ » Tra từ
consequently  
['kɔnsikwəntli]
phó từ
  • do đó, vì vậy, bởi vậy, cho nên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt