<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
connaissance  
danh từ giống cái
 • sự biết, sự hiểu biết, sự nhận thức; nhận thức
đến tuổi hiểu biết
sự hiểu biết sâu sắc
 • ( số nhiều) tri thức, kiến thức
tri thức khoa học
 • tri giác
mất tri giác, bất tỉnh nhân sự
 • sự quen biết, sự giao thiệp
làm quen với ai
 • người quen
người quen cũ, cố nhân
   • được cho biết, biết
   • sáng suốt, tỉnh táo
   • theo chỗ tôi biết
   • đã quen biết, quen thuộc
gương mặt quen thuộc
   • cho biết, thông báo cho biết
   • với ý thức đầy đủ về sự việc; có ý thức
   • nơi quen thuộc; vấn đề thông thạo
   • ngất đi
   • tìm hiểu, tìm hiểu xem
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt