<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
conforme  
tính từ
  • đúng với, y như
bản sao y nguyên bản
  • hợp với
hợp với lẽ phải
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt