<
Trang chủ » Tra từ
conform  
[kən'fɔ:m]
ngoại động từ
  • ( + to ) làm cho hợp với, làm cho phù hợp với, làm cho thích hợp với
thích nghi với một tục lệ
nội động từ
  • ( + to ) theo, làm theo, tuân theo, y theo, chiếu theo
theo thời trang
tuân theo pháp luật
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt