<
Trang chủ » Tra từ
condemn  
[kən'dem]
ngoại động từ
  • kết án, kết tội, xử, xử phạt
bị kết án tử hình
  • chỉ trích, chê trách, lên án, quy tội
đừng vội chỉ trích hắn trước khi anh biết rõ động cơ của hắn
  • (nghĩa bóng) bắt buộc, ép
tôi buộc phải nằm ngửa thêm một tuần nữa
  • tịch thu (hàng lậu...)
  • thải, loại bỏ đi (đồ dùng cũ...)
  • tuyên bố hết hy vọng, tuyên bố không chữa được nữa (người bệnh)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt