<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
condamné  
tính từ
  • bị kết án
bị kết án tử hình
  • không chữa được nữa, khó thoát chết (người bệnh)
một bệnh nhân không chữa được nữa (sắp chết)
  • bị bít lại
lối đi bị bít lại
danh từ
  • người bị kết án
      • điếu thuốc lá cuối cùng dành cho người tử tù trước khi chết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt