<
Trang chủ » Tra từ
comptometer  
[kɔmp'tɔmitə]
danh từ
  • máy đếm, máy tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt