<
Trang chủ » Tra từ
complexion  
[kəm'plek∫n]
danh từ
  • màu sắc và vẻ tự nhiên của da mặt; nước da
nước da tốt, ngăm ngăm đen, trắng, tái xám
  • (nghĩa bóng) hình thái, cục diện
thắng lợi lớn này làm thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt