<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
competitor  
[kəm'petitə]
danh từ
  • người cạnh tranh; đấu thủ, đối thủ
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt