<
Trang chủ » Tra từ
committee  
[kə'miti]
danh từ
  • uỷ ban
uỷ ban chấp hành
uỷ ban thường trực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt