<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
comme  
liên từ, phó từ
 • như
một người như nó
nó nghĩ như tôi
nó hành động cứ như là nó mới chỉ 20 tuổi
giống nhau như hai giọt nước
 • như là, coi như
nó như là chết rồi
 • là, với danh nghĩa là, với tư cách là
 • biết mấy
anh ta tốt biết mấy
 • chẳng ra gì
nó xử với tôi chẳng ra gì
 • vì sao
nó thành công, có trời biết vì sao
 • vì, vì rằng
vì anh là bạn của nó
 • giữa lúc, khi
giữa lúc nó đến
   • ba hoa như chích choè
   • (thân mật) như thế đấy
tôi như thế đấy
   • (thông tục) to tướng, ghê gớm
một con cá to tướng
   • như thế đấy
   • (thân mật) nhì nhằng
   • như thường tình, lẽ phải thế
   • đúng đắn, nghiêm chỉnh
làm việc nghiêm chỉnh
   • lịch sự, nhã nhặn
những người lịch sự
   • gần như, giống như
   • do đó, vì vậy
   • như không có chuyện gì xảy ra
cô ấy làm như không có chuyện gì xảy ra
   • (thân mật) hết sức
nó dễ thương hết sức
   • giả vờ
   • (thân mật) khi thế này khi thế khác
   • chẳng khác nào như
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt