<
Trang chủ » Tra từ
comb  
[koum]
danh từ
 • cái lược
lượt thưa
lượt bí
 • (ngành dệt) bàn chải len
 • lỗ tổ ong
 • mào (gà)
mào gà
 • đỉnh, chóp, ngọn đầu (núi, sóng...)
 • (nghĩa bóng) tính kiêu ngạo
làm cho ai mất kiêu ngạo, làm cho ai cụt vòi
ngoại động từ
 • chải (tóc, len, ngựa...)
 • (nghĩa bóng) lùng, sục
nội động từ
 • nổi cuồn cuộn, dập dồn (sóng)
   • chải cho hết rối, gỡ (tóc)
   • lùng sục, bắt bớ, ráp (những người tình nghi...)
   • thải, thải hồi (những thứ, những người không cần thiết)
   • (thông tục) vét sạch (người để đưa ra mặt trận; hàng trong kho...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt