<
Trang chủ » Tra từ
colonel  
['kə:nl]
danh từ
  • (quân sự) đại tá
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt