<
Trang chủ » Tra từ
collier  
['kɔliə]
danh từ
  • công nhân mỏ than, thợ mỏ
  • tàu chở than
  • thuỷ thủ trên tàu chở than
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt