<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
colleague  
[kɔ'li:g]
danh từ
  • bạn đồng nghiệp, bạn đồng sự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt