<
Trang chủ » Tra từ
collar  
['kɔlə]
danh từ
 • cổ áo
cổ mềm
cổ cứng
cổ rời
 • vòng cổ (chó, ngựa)
 • (kỹ thuật) vòng đai; vòng đệm
 • vòng lông cổ (chim, thú)
 • chả cuộn (thịt, cá)
   • cổ hở
   • đang làm việc, đang có việc làm
   • không có việc làm, thất nghiệp
   • làm việc hết sức căng thẳng; vất vả cực nhọc
ngoại động từ
 • tóm, tóm cổ, bắt
 • (từ lóng) chiếm, lây, xoáy
 • cuôn lại mà nướng (thịt, cá)
 • (kỹ thuật) đóng đai
 • (thể dục,thể thao) chặn (đối phương đang cầm bóng) (bóng bầu dục)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt