<
Trang chủ » Tra từ
collapse  
[kə'læps]
nội động từ
 • đổ, sập, sụp, đổ sập
căn nhà đổ sập
 • gãy vụn, gãy tan
chiếc ghế gãy tan
 • suy sụp, sụp đổ
sức khoẻ suy sụp
kế hoạch sụp đổ
 • sụt giá, phá giá (tiền)
 • xẹp, xì hơi (lốp xe...)
 • ngã quỵ xuống, gục (vì suy (như) ợc)
 • méo mó, cong oằn lại (vành bánh xe)
danh từ
 • (y học) sự xẹp
 • sự đổ nát
 • sự suy sụp, sự sụp đổ
 • sự sụt giá (tiền tệ)
 • sự chán nản, sự thất vọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt