<
Trang chủ » Tra từ
coiffure  
[kwɑ:'fjuə]
danh từ
  • kiểu tóc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt