<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cocked  
[kɔkt]
tính từ
  • vểnh lên, hếch lên
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt