<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coat  
[kout]
danh từ
 • áo choàng ngoài, áo bành-tô (đàn ông)
 • áo choàng (phụ nữ); (từ cổ,nghĩa cổ) váy
 • bộ lông (thú)
 • lớp, lượt (sơn, vôi...)
lớp sơn
 • (thực vật học) vỏ (củ hành, củ tỏi)
 • (giải phẫu) màng
 • (hàng hải) túi (buồm)
   • huy hiệu (của quý tộc, của trường đại học hay học viện)
   • áo giáp
   • quần áo nữ
   • đánh cho ai một trận, sửa cho ai một trận
   • (văn học) vén váy
   • đừng lấy bề ngoài mà xét người; mặc áo cà sa không hẳn là sư
   • cởi áo sẵn sàng đánh nhau
   • hăm hở bắt tay vào việc, sẵn sàng bắt tay vào việc
   • trở mặt, phản đảng, đào ngũ
ngoại động từ
 • mặc áo choàng cho..
 • phủ, tẩm, bọc, tráng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt