<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
coûter  
nội động từ
 • giá
quyển sách này giá bao nhiêu?
chiếc tủ này giá ba ngàn frăng
 • tốn, tốn kém; giá đắt
đi du lịch thì tốn kém
 • khổ tâm, khó khăn
tôi khổ tâm mà thú điều đó với anh
   • đắt (giá cả)
   • (thân mật) đắt kinh khủng
   • đắt kinh khủng, đắt khủng khiếp
   • (thân mật) phải làm điều đó bằng bất cứ giá nào
   • điều đó chẳng có giá trị gì cả
ngoại động từ
 • làm thiệt hại
làm thiệt hại đến tính mạng
 • gây ra
gây ra phiền nhiễu
   • bằng bất cứ giá nào
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt