<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
clown  
[klaun]
danh từ
  • anh hề, vai hề
  • người quê mùa
  • người thô lỗ; người mất dạy
nội động từ
  • làm hề; đóng vai hề
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt